skip to Main Content

1. Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) määratleb tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe rollstudio.ee (edaspidi – Veebileht) külastajad (edaspidi – Külastajad).

Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Privaatsuspoliitikast kinni pidada siis, kui ta on külastanud Veebilehte ja (või) broneerib endale Veebilehel pakutava teenuse. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab õiguse külastada Veebilehte ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

2. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile Veebilehel teenuseid, võib Teenuse osutaja koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

informatsioon, mida palub esitada Roll Studio OÜ, registrikood:16039429, aadress: Vahulille tee 6/2, Tallinn 12015 Eesti (edaspidi – Teenuse osutaja), bronerides ja (või) kontakteerudes Veebilehelt, kaasa arvatud nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number jm tellimuse esitamiseks ja kauba kättetoimetamiseks vajalikud andmed;

  • informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning broneeringute kohta Veebilehel, kaasaarvatud Teie IP-aadress;
  • igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

3. „Küpsised“

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me „Google Analyticsit“ ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt Teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe võimalusi.

Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel info@rollstudio.ee

4. Teie isikuandmete kasutamine

Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

  • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
  • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
  • käesoleval veebilehel tellitud kauba tarnimise ja kohaletoimetamise eesmärkidel;
  • arvete väljastamise ja Teile saatmise eesmärkidel;
  • Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;
  • Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega.

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need hävitatamisele.

 

5. Andmete avaldamine

Teenuse osutaja võib avaldada Teie kohta käivat informatsiooni oma töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele ja alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik Teie poolt Veebilehelt tellitud kaupade kättetoimetamiseks või muudel eesmärkidel, mis on toodud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

Peale selle võime avaldada Teie kohta olevat informatsiooni:

  • kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;
  • enda õiguste või huvide kaitsmisel.

Isikuandmeid ei esitata kolmandatele isikutele Privaatsuspoliitikas sätestamata eesmärkidel.

6. Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.

7. Teie nõusolek ja õigused

Kasutades Veebilehel osutatavaid teenuseid, sh broneerides teenust, kinnitate Te, et olete tutvunud käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega ning ühtlasi annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin äranäidatud ja Teie poolt Veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Võite esitada kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel), kui soovite informatsiooni, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on Teenuse osutaja poolt kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, millistele andmesaajatele edastatakse. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamist.

Teie taotlusel esitatakse sellised andmed kirjalikult äranäidatud aadressile või e-posti aadressile. Informatsioon selle kohta, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele on need esitatud viimase aasta jooksul, esitatakse üks kord kalendriaasta jooksul tasuta. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduva isiku isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Samuti on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel). Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu Teie isiklik informatsioon, sh ostuajalugu. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

8. Vastutus

Olete vastutav selle eest, et meile edastatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie poolt varem edastatud (kontakt)andmed muutuvad, palume sellest informeerida e-posti teel. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud ebaõiged või ebapiisavad andmed või kui Te ei ole meid informeerinud andmete muutumisest.

9. Privatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest Veebilehel. Selleks, et olla teadlik privatsuspoliitika võimalikest muudatustest peaksite Te aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika versioon.

10. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

 

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus on tehtud 05.11.2021

Meie aadress TONDIL:

Tondi 51-4, Tallinn

Telefon: +372 53 63 70 80

E-mail: tondi@rollstudio.ee

Back To Top

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close